Publikacje

Autor: Maciej Kostecki, Dawid Sokołowski

Oczekiwana abolicja w zakresie ustawy o grach hazardowych

Ustawa o grach hazardowych, wywołała oraz nadal wywołuje wiele kontrowersji w zakresie stosowania jej przepisów przez organy celno-skarbowe oraz sądy.

Autor: Maciej Lebiedziński, Dawid Sokołowski

Legalność źródeł pochodzenia kapitału w spółce hazardowej

Bliższe spojrzenie z perspektywy postępowań o udzielenie zezwoleń i koncesji na gruncie obydwu ustaw na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.