SPRAWY PRACOWNICZE

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Nasi eksperci

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą działalności gospodarczej w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wspomagamy działy kadr i HR przedsiębiorców w ich bieżącej pracy, w tym świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zwolnień indywidualnych, zwolnień grupowych i  zmian warunków pracy i płacy.

Świadczymy pomoc prawną pracownikom na każdym etapie stosunku pracy, zarówno na etapie jego nawiązania jak i rozwiązania, w tym w sporach z pracodawcą. Przeprowadzamy audyty w zakresie prawa pracy, w szczególności dotyczące kwestii czasu pracy, wynagrodzeń, regulaminów, itp.

Nasze usługi z obszaru prawa pracy obejmują w szczególności:

  • konsultacje i doradztwo dla pracodawców, w tym agencji zatrudnienia;
  • porady prawne dla pracowników;
  • reprezentacja stron stosunku pracy w postępowaniach sądowych i mediacji;
  • opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, wypowiedzeń, porozumień, aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów wynagradzana, regulaminów pracy, regulaminów premiowania i nagród, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów zwolnień grupowych;
  • doradztwo i obsługa prawna w zakresie reorganizacji pracodawców,  w tym prowadzenie szkoleń.