Nota Prawna

Nazwa SPLO odnosi się do grupy indywidulanych kancelarii, świadczących klientom usługi prawnicze i konsultingowe. SPLO działa wobec klientów za pośrednictwem Kancelarii Radcy Prawnego Dawid Sokołowski (NIP 739-132-77-42).

Tajemnica klienta i poufność powierzonych nam przez klientów informacji są dla nas najważniejsze. Jako adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów obowiązuje nas obwiązek zachowania tajemnicy zawodowej i w związku z tym obowiązani jesteśmy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Także nasi pracownicy przechodzą szkolenia w tym zakresie, a my stosujemy nowoczesne środki technicznego zabezpieczenia powierzonych nam informacji i przetwarzanych danych.

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu. Każdy z Partnerów SPLO podlega takiemu ubezpieczeniu.