PRAWO ADMINISTRACYJNE

Formalności / Pozwolenia

Nasi eksperci

Prawo administracyjne obejmuje swoim wyjątkowo szerokim zakresem regulacji różnorodne dziedziny życia: od spraw tak powszechnych jak postępowanie podatkowe czy meldunkowe, po tak nietypowe jak uzyskanie pozwolenia na broń. Wszystkie sprawy administracyjne łączy jednak wysoki stopień sformalizowania i wyjątkowa dynamika zmian w przepisach prawa. Z tychże względów prowadzenie tego rodzaju postępowań wymaga zarówno wszechstronnej wiedzy, jak i szczególnej skrupulatności profesjonalnego pełnomocnika.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu rozmaitych spraw administracyjnych oraz rozumiejąc specyfikę obowiązujących regulacji i zawiłość procedur, Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, reprezentując klientów na wszystkich etapach postępowania przed organami administracji publicznej i samorządowej, jak również w toku postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sposób kompleksowy prowadzimy m.in. sprawy z dziedziny prawa podatkowego, budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony danych osobowych, transportu drogowego czy legalizacji pobytu cudzoziemców.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje następujący zakres usług:

  • doradztwo prawne, mające na celu wybór optymalnych rozwiązań w toczących się sprawach administracyjnych;
  • profesjonalną reprezentację przed organami administracji publicznej i samorządowej na każdym etapie postępowania;
  • występowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie wniosków, odwołań, sprzeciwów oraz innych pism kierowanych do organów administracji publicznej i samorządowej, a także skarg i skarg kasacyjnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • inicjowanie postępowań administracyjnych oraz dokonywanie wymaganych przepisami zgłoszeń i zawiadomień;
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych.