Fraudy bankowe

Nieuprawnione transakcje kartami płatniczymi

Nasi eksperci

Dynamiczny rozwój elektronicznych produktów bankowych, zwłaszcza kart płatniczych oraz dostępu do e-konta, mimo że niesie za sobą wiele niezaprzeczalnych korzyści dla użytkownika, to przyczynia się również do zwiększenia zjawisk przestępczych w tej dziedzinie.

Pomimo licznych zabezpieczeń stosowanych przez banki, coraz częściej dochodzi do bezprawnego przejmowania, za pośrednictwem bankowości internetowej, kont bankowych klientów i kradzieży zgromadzonych na nich środków pieniężnych.

Kancelaria świadczy osobom fizycznym i osobom prawnym kompleksową pomoc w procesie odzyskiwania środków pieniężnych utraconych w wyniku przełamania zabezpieczeń banku i przejęcia hasła oraz loginu do konta internetowego, jak również utraconych w wyniku obciążenia konta karty kredytowej lub debetowej bez wiedzy właściciela karty.

Kancelaria w tym zakresie świadczy m. in. następujące usługi:

  • sporządzenie odwołania od stanowiska banku nieuwzględniającego reklamacji klienta dotyczącej zwrotu środków pieniężnych;
  • reprezentacja w postępowaniu przed Arbitrem Bankowym;
  • wystąpienie w imieniu klienta z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie tzw. postępowania interwencyjnego w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą;
  • wystąpienie do sądu z powództwem przeciwko bankowi i reprezentacja w toku postępowania.