PRAWO RODZINNE

Rozwody / Alimenty / Kontakty z dzieckiem / Podział majątku

Nasi eksperci

Rozumiejąc, że nasi klienci – zarówno ci, o których interesy dbamy w ramach świadczonej obsługi prawnej jak i osoby nie prowadzące własnych  firm – na co dzień mają także życie prywatne, wspieramy ich również w trudnych i delikatnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Oprócz doświadczenia zawodowego i wiedzy merytorycznej zapewniamy pełną poufność i wyczucie, starając się również załagodzić emocje i stres związany z przebiegiem postępowania sądowego, które bez wątpienia dotykają wszystkich członków rodziny.

Naszym najważniejszym celem pozostaje przy tym zadbanie o dobro klienta i maksymalne zabezpieczenie jego interesów zarówno w trakcie sprawy o rozwód, jak i w postępowaniu o poddział majątku. Tym bardziej, iż w ramach spraw o rozwód i separacje rozstrzygane są przez Sąd kwestie miejsca zamieszkania dziecka stron, powierzenia władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim, dzieckiem stron, ustalenie kontaktów dziecka z rodzicami oraz ustalana jest również przez Sąd wysokość alimentów jakie każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia, tak aby zapewnić odpowiednie utrzymanie i wychowania dziecka.

Zapewniamy możliwość współpracy z detektywami, psychologami oraz specjalistami z zakresu terapii rodzinnej.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje następujący zakres usług:

 • konsultacje i kompleksowe doradztwo prawne celem uregulowania Państwa sytuacji prawnorodzinnej w tym pomoc w przygotowaniu wspólnego porozumienia rodzicielskiego;
 • udział w negocjacjach przedsądowych celem polubownego rozwiązania kwestii związanych z rozwodem;
 • profesjonalną reprezentację w sprawach sądowych o separację jak i w sprawach o rozwód (zarówno bez orzekania, jak i z orzekaniem o winie drugiego małżonka albo z winy obydwu stron) na każdym etapie postępowania;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na czas trwania  postępowania sądowego;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów małoletnich z rodzicem na czas trwania  postępowania sądowego;
 • prowadzenie spraw o ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • prowadzenie spraw mających na celu rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • prowadzenie spraw o podwyższenie, obniżenie alimentów jak i również spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • pomoc w podziale majątku wspólnego, w tym także w przypadku ustalania nierównych udziałów za równo przed Notariuszem jak i w postępowaniu sądowym w ramach reprezentacji;
 • doradztwo w sprawach związanych z rozdzielnością majątkową.