SUKCESJA

Planowanie spadkowe / Prawo spadkowe / Przedsiębiorstwa rodzinne

Przedsiębiorstwa rodzinne znajdują się w szczególnym spektrum naszych zainteresowań. Interdyscyplinarna wiedza pozwala nam na wdrażanie najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, które uwzględniają specyfikę rodzinnego charakteru przedsięwzięcia.

Obsługując naszych klientów bierzemy w szczególności pod uwagę kwestie dotyczące psychologicznych aspektów sukcesji, możliwości zapewnienia bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa, rodziny założyciela, jego wspólników i partnerów biznesowych, planowania sukcesji majątkowej oraz jej aspekty podatkowe.  

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dotyczącą sukcesji w firmach rodzinnych, czyli ich przekazywania pomiędzy pokoleniami. Pomagamy klientom przejść przez trudny proces sukcesji, przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązania zarówno dla założyciela jak i sukcesorów. Z uwagi na interdyscyplinarność procesu sukcesji Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi i finansowymi, którzy wspierają proces planowania sukcesji.

Nasze doradztwo obejmuje zarówno etap planowania oraz wdrażania planu sukcesji.

Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie szeroko rozumianego prawa spadkowego. Naszym głównym celem jest ochrona spadkobiercy, w tym trudnym dla niego okresie w jakim znajduje się po śmierci osoby bliskiej – spadkodawcy, tak aby mógł on bezboleśnie przejść przez często skomplikowaną procedurę związaną z dochodzeniem swoich praw. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacji, kiedy wola spadkodawcy jest interpretowana w odmienny sposób przez pozostałych spadkobierców.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną osobom, które chcą jak najpełniej uregulować  sprawy majątkowe w zakresie wyrażenia swojej ostatniej woli sporządzając w tym celu testament i dokonując w nim odpowiednich rozporządzeń w postaci zapisu lub poleceń.

Kancelaria oferuje pomoc prawną także dla klientów mających miejsce zamieszkania poza granicami Polski, którzy nabyli w drodze dziedziczenia spadek, tak aby pobyt w kraju ograniczyć do niezbędnego minimum.

Współpracujemy z Notariuszami specjalizującymi się w prawie spadkowym.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje następujący zakres usług:

  • udzielanie porad prawnych;
  • przygotowywanie wniosków, pism procesowych;
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku albo przed Notariuszem w celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia;
  • reprezentowanie przedstawiciela ustawowego w postępowaniu sądowym w celu wyrażenia przez Sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawie o zachowek, o wydanie zapisu, wydziedziczenie, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, wyłączenie od dziedziczenia małżonka;
  • udział w negocjacjach i przygotowanie porozumień dotyczących działu spadku;
  • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.