Skip to main content

Specjalizacje

Od prawnika wymaga się aby przedstawiał rozwiązania praktyczne, bezpieczne i sprawdzone w biznesie. Nasze specjalizacje nastawione są na kompleksową i partnerską obsługę przedsiębiorców.

Nieruchomości / Obsługa inwestycji

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dotyczącej wszelkiego rodzaju transakcji związanych z rynkiem nieruchomości zarówno w procesie negocjacji umów, jak również w przypadku ewentualnych sporów sądowych z tym związanych.

Prawo korporacyjne / gospodarcze

Wiedza i bogate doświadczenie zdobyte zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego pozwala nam trafnie identyfikować potrzeby naszych Klientów i proponować rozwiązania w najwyższym stopniu chroniące Ich interesy.

Fraudy bankowe

Pomimo licznych zabezpieczeń stosowanych przez banki, coraz częściej dochodzi do bezprawnego przejmowania, za pośrednictwem bankowości internetowej, kont bankowych klientów i kradzieży zgromadzonych na nich środków pieniężnych.

Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności pozyskują oraz przetwarzają dane osobowe są zobowiązani je chronić. Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w problematyce ochrony danych osobowych.

Prawo Hazardowe / Działalność reglamentowana

Kancelaria pomaga Naszym Klientom w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji na wykonywanie określonych działalności reglamentowanych.

Własność intelektualna

Badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Prowadzenie postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje swoim wyjątkowo szerokim zakresem regulacji różnorodne dziedziny życia: od spraw tak powszechnych jak postępowanie podatkowe czy meldunkowe, po tak nietypowe jak uzyskanie pozwolenia na broń.

Prawo karne i karnoskarbowe

Sprawy karne wymagają szczególnej wiedzy i ogromnego zaangażowania adwokata, występującego w postępowaniu w roli obrońcy ale bardzo często również w roli pełnomocnika pokrzywdzonego.

Sprawy pracownicze

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą działalności gospodarczej w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wspomagamy działy kadr i HR w ich bieżącej pracy, w tym świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zwolnień…

Prawo IT

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów działających w branży usług informatycznych, programistycznych, internetowych a także  e-commerce i  m-commerce.  Oferujemy wszechstronną obsługę prawną oraz usługi doradcze w zakresie realizacji…

Spory sądowe

Pracę nad sprawą rozpoczynamy od szczegółowej analizy i oceny stanu faktycznego. Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywa skrupulatne zebranie i zabezpieczenie dowodów. Dokonujemy rzetelnej analizy zasadności roszczeń, realnie oceniając szanse…

Rozwody / Alimenty / Kontakty z dziećmi

Rozumiejąc, że nasi klienci których biznes obsługujemy na co dzień mają także życie prywatne wspieramy ich także w trudnych i delikatnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody i separacje, podział majątku wspólnego oraz sprawy o alimenty...

Sukcesja / Planowanie spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomocą prawną dotyczącą sukcesji w firmach rodzinnych, czyli ich przekazywania pomiędzy pokoleniami. Pomagamy Klientom przejść przez trudny proces sukcesji, przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązania zarówno dla…

Europa Wschodnia

Stale współpracujemy z partnerskimi kancelariami zagranicznymi, dzięki czemu oferujemy naszym klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu gospodarczego na terenie Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Litwy i Łotwy.