NIERUCHOMOŚCI

Najmy / Inwestycje budowlane (deweloperskie)

Nasi eksperci

Dawid Sokołowski

Dawid Sokołowski

Radca prawny

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dotyczącej wszelkiego rodzaju transakcji związanych z rynkiem nieruchomości zarówno w procesie negocjacji umów, ich wykonywania, jak również w przypadku ewentualnych sporów sądowych z tym związanych.

Kancelaria świadczy usługi m.in. w zakresie: 

  • pomocy prawnej przy kupnie, sprzedaży, przekazaniu pod innym tytułem nieruchomości w zakresie reprezentacji w negocjacjach ze zbywcami, nabywcami, deweloperami oraz sporządzania i opiniowania stosownych umów;
  • pomocy w optymalizacji finansowania zakupu, sprzedaży nieruchomości przy wykorzystaniu kompleksowych rozwiązań podatkowych;
  • kompleksowej obsługi prawnej właścicieli nieruchomości, w tym przygotowywania i zawierania umów z najemcami, dostawcami mediów, prowadzenie spraw o zapłatę, eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali;
  • kompleksowej obsługi prawnej najemców nieruchomości komercyjnych i biurowych, w tym przygotowywania i zawierania umów z właścicielami nieruchomości;
  • problematyki prawnej ksiąg wieczystych, w tym w zakresie prowadzenia postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, uaktualnienie księgi wieczystej;
  • prawa budowlanego, w tym obsługi procesów inwestycyjnych na wszystkich ich etapach, począwszy od pozyskania finansowania i zakupu gruntu po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, udział w negocjacjach i zawieraniu umów z uczestnikami procesu budowlanego oraz procesu komercjalizacji inwestycji, w tym także obsługi gwarancyjnej inwestora oraz prowadzenie sporów z uczestnikami procesu inwestycyjnego.