Specjalizacje

Od prawnika wymaga się aby przedstawiał rozwiązania praktyczne, bezpieczne i sprawdzone w biznesie. Nasze specjalizacje nastawione są na kompleksową i partnerską obsługę przedsiębiorców.

Sygnaliści

Sygnaliści

Obecnie trwają prace nad przyjęciem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która stanowić będzie implementację unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiego prawa.

Europa wschodnia

Europa wschodnia

Stale współpracujemy z partnerskimi kancelariami zagranicznymi, dzięki czemu oferujemy naszym klientom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu gospodarczego na terenie Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Litwy i Łotwy.

Sukcesja / Planowanie spadkowe

Sukcesja / Planowanie spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomocą prawną dotyczącą sukcesji w firmach rodzinnych, czyli ich przekazywania pomiędzy pokoleniami. Pomagamy Klientom przejść przez trudny proces sukcesji, przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązania zarówno dla…

Rozwody / Alimenty / Kontakty z dziećmi

Rozwody / Alimenty / Kontakty z dziećmi

Rozumiejąc, że nasi klienci których biznes obsługujemy na co dzień mają także życie prywatne wspieramy ich także w trudnych i delikatnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody i separacje, podział majątku wspólnego oraz sprawy o alimenty...

Spory sądowe

Spory sądowe

Pracę nad sprawą rozpoczynamy od szczegółowej analizy i oceny stanu faktycznego. Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywa skrupulatne zebranie i zabezpieczenie dowodów. Dokonujemy rzetelnej analizy zasadności roszczeń, realnie oceniając szanse…

Prawo IT

Prawo IT

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów działających w branży usług informatycznych, programistycznych, internetowych a także e-commerce i m-commerce. Oferujemy wszechstronną obsługę prawną oraz usługi doradcze w zakresie realizacji…

Sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą działalności gospodarczej w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wspomagamy działy kadr i HR w ich bieżącej pracy, w tym świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zwolnień…

Prawo karne i karnoskarbowe

Prawo karne i karnoskarbowe

Sprawy karne wymagają szczególnej wiedzy i ogromnego zaangażowania adwokata, występującego w postępowaniu w roli obrońcy ale bardzo często również w roli pełnomocnika pokrzywdzonego.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje swoim wyjątkowo szerokim zakresem regulacji różnorodne dziedziny życia: od spraw tak powszechnych jak postępowanie podatkowe czy meldunkowe, po tak nietypowe jak uzyskanie pozwolenia na broń.

Fraudy bankowe

Fraudy bankowe

Pomimo licznych zabezpieczeń stosowanych przez banki, coraz częściej dochodzi do bezprawnego przejmowania, za pośrednictwem bankowości internetowej, kont bankowych klientów i kradzieży zgromadzonych na nich środków pieniężnych.

Własność intelektualna

Własność intelektualna

Badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Prowadzenie postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo hazardowe / Działalność reglamentowana

Prawo hazardowe / Działalność reglamentowana

Kancelaria pomaga Naszym Klientom w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji na wykonywanie określonych działalności reglamentowanych.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności pozyskują oraz przetwarzają dane osobowe są zobowiązani je chronić. Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w problematyce ochrony danych osobowych.

Prawo korporacyjne / Gospodarcze

Prawo korporacyjne / Gospodarcze

Wiedza i bogate doświadczenie zdobyte zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego pozwala nam trafnie identyfikować potrzeby naszych Klientów i proponować rozwiązania w najwyższym stopniu chroniące Ich interesy.

Nieruchomosci / Obsluga inwestycji

Nieruchomosci / Obsluga inwestycji

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dotyczącej wszelkiego rodzaju transakcji związanych z rynkiem nieruchomości zarówno w procesie negocjacji umów, jak również w przypadku ewentualnych sporów sądowych z tym związanych.