Maciej Lebiedziński, Radca prawny, Of Counsel

Maciej Lebiedziński

Radca prawny, Of Counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Tytuł radcy prawnego otrzymał w 2013 roku. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu spółkach prawa handlowego na stanowisku radcy prawnego, a następnie jako dyrektor działów prawnych.

Maciej Lebiedziński doradza klientom w obszarze działalności gospodarczej reglamentowanej objętej obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń.  W tym zakresie Mecenas Lebiedziński posiada szczególne doświadczenie w obsłudze projektów hazardowych oraz energetycznych.

Specjalista z zakresu kontraktów handlowych oraz umów IT.  Redagował oraz negocjował liczne umowy obejmujące wdrożenie oprogramowania, wykonanie i dostarczenie systemów IT oraz świadczenie usług serwisowych i utrzymania systemów.

Do szczególnych zainteresowań Mecenasa Lebiedzińskiego należy również problematyka ochrony danych osobowych.

Maciej Lebiedziński świadczy również obsługę klientów w języku angielskim.