Skip to main content

Tarcza Antykryzysowa / COVID-19

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie możliwości skorzystania z tzw. tarczy antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa to potoczne określenie pakietu ustaw przygotowanych m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów mających na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusa COVID-19 w sferze zdrowotnej i socjalnej, a zarazem powstrzymanie spowolnienia gospodarczego i minimalizację skutków ekonomicznych. Poszerzają one niektóre istniejące już rozwiązania, a także wprowadzają zupełnie nowe mechanizmy wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców. Wszystkie ustawy wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej zostały już podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw.  

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w szczególności w zakresie:

  • Przygotowania wniosku o zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia składek ZUS
  • Przygotowania wniosku o wypłacenie świadczenia postojowego
  • Przygotowania wniosku o pożyczkę dla przedsiębiorcy
  • Spraw pracowniczych (przestój, praca zdalna, urlop itp.)
  • Wsparcia w zakresie negocjacji zmiany warunków realizacji umów w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych (klauzula rebus sic stantibus) oraz siłą wyższą, w tym renegocjacji warunków umów najmu lokalu
  • Wsparcie w restrukturyzacji zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych
  • Doradztwa w zakresie podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
  • Rozwiązań pozwalających na podejmowanie uchwał przez wspólników, zarządy i rady nadzorcze pomimo utrudnień wynikających z obowiązywania stanu epidemii, w tym poprzez udział zdalny