Sokołowski & Partners oraz Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy doradzali przy aukcji pierwszego dzieła NFT w Europie Środkowo – Wschodniej!